powered by

for Coffee and Robot Lovers

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: VESTA DIŞ TİCARET VE TANITIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adresi: Çınar Mah. Yeşiltepe Sok. No: 6B Maltepe / İstanbul

İnternet Sitesi: https://mosta.com.tr/

E-posta: info@mosta.com.tr

Tel. No: +90 (539) 337 62 82

Ticaret Sicil No : 230335

MERSİS No: 0623140035800001


ALICI/TÜKETİCİ: [*]

Fatura Adresi: [*]

Telefon: [*]

E-posta: [*]


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜN/HİZMETLER

2.1. Sipariş konusu Ürünler/Hizmetler, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) akdedilmesinden önce https://mosta.com.tr/ adresinden seçmiş ve ödemesini yapmış olduğunuz mal ve hizmetlerdir.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait alan adlı internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı nitelikteki, satış fiyatı internet sitesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen ve bu şartlar altında ALICI’ya sunulan ürünün ticari olarak satışına ve teslimine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2. ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli ve benzeri tüm bilgiler ile yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü ödeme işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.


4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları ALICI ile SATICI’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’nin taraflarına aittir.

4.2. ALICI, https://mosta.com.tr/ sitesinde sunulan herhangi bir ürünü satın alabilmek için esas olarak Sitede bulunan ürünlerden dilediğini sepetine eklemeli ve yine aynı sayfada bulunan VESTA DIŞ TİCARET VE TANITIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Banka hesabına ürün bedelini havale/EFT yöntemi veya kredi kartı yöntemlerinden birini seçerek göndermelidir.

4.3. ALICI, gerek kendisinden gerekse de ödeme için kullanılan bankadan kaynaklanan herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya ödeme işleminin iptal edilmesi gibi hallerde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürün kapsamındaki edimini ifa etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. ALICI, site üzerinden satın almak istediği ürün için SATICI tarafından belirlenen satış bedelinin fahiş olmadığını, satın alma esnasında seçili ürün(ler) için belirlenmiş olan bedelin SATICI tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini, bu doğrultuda kayıt ekranında uzun süreli bekleme gerçekleşmesi ve satın alma işleminin sürüncemede bırakılması durumunda seçili ürün için belirlenen satış bedelinin de değişebileceğini, bu durumda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden yapacağı alışveriş işlemi esnasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


5. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. ALICI tarafından Site’den satın alınan ürünlerin bedeli, ödeme ekranında ve ALICI’ya elektronik ortamda gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahildir.

5.2. ALICI’nın havale/EFT ile yapacağı alışverişlerde satın almış olduğu ürüne ilişkin bedeli, kayıt talebini oluşturduktan itibaren 3 (üç) saat içerisinde https://mosta.com.tr/payment/ sayfasında bulunan VESTA DIŞ TİCARET VE TANITIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Banka hesabına açıklama kısmına ilgili sipariş numarasını yazarak havale yöntemi ile gönderecektir. Söz konusu bedelin işbu maddede belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, göndericiye iade olunması vb. sebeplerle SATICI’ya ulaşmaması durumunda satış işlemi tamamlanmamış olacağından işbu Sözleşme ilişkisi en baştan itibaren geçersiz addedilecektir. Bu durumda ortaya çıkabilecek tüm sorumluluklar ALICI’ya aittir.

5.3. ALICI, havale işlemini gerçekleştirdikten sonra, siparişin onaylanabilmesi için işleme ait dekont örneğini info@mosta.com.tr elektronik posta adresine ileteceğini beyan ve kabul eder.

5.4. ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site’de seçmiş olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup, banka kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adetinin daha üstünde bir taksit adeti uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir; bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifinde olup, SATICI’nın bu ve benzeri ödeme konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.5. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Verilen sipariş kampanya dönemlerinde 10(on) gün içinde kargoya teslim edilir ve kampanyalı siparişlerin kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sipariş edilen ürünün ebat ve ağırlığına bağlı olarak kargo bedeli farklılık göstermektedir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI‘ya iade edilmesinden oluşan tüm giderler ALICI‘ya aittir. SATICI’nın henüz yurt dışına ve KKTC’ye hizmeti bulunmadığı için, yurt dışından verilecek siparişler kabul edilmemektedir.


6.GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, www.mosta.com.tr adresinden yaptığı alışverişte, Sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödemeye ve ifaya ilişkin bilgileri, cayma hakkını, istisnalarını ve cayma hakkının kullanılmasına ilişkin tüm hususları, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri sözleşmenin kurulmasından önce edindiğini, mesafeli satışın gerçekleşip onay için kendisine işbu belgenin gönderildiğini, işbu belgeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet ortamında gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; işbu sözleşmeyi internet ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler ve garantiyle ilgili hususlar, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.2. Ön bilgilendirme metni işbu Sözleşmenin bir parçasıdır ve sözleşmeden önce ALICI’nın bilgisine sunulmuştur. ALICI‘nın, internet üzerinden mesafeli satışta onay kutusunu tıklamasıyla satış sözleşmesinin kurulmasından önce ön bilgilendirme metninin okunduğu ve ardından gelen satış sözleşmesinin taraflar arasında geçerlilik kazandığı taraflarca kabul edilir.

6.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI‘nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

6.5. Ürünün montajının ALICI tarafından yapılması gerektiği hallerde, montaj talimatları doğrultusunda hareket edilmeyerek ürünün montajı yanlış yapılmış veya ürüne zarar verilmiş ise montaj sebebiyle ortaya çıkan hasar ve/veya zararlardan SATICI sorumlu değildir.

6.6. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. SATICI, sipariş konusu ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması ve/veya haklı bir nedenle tedarik sürecinde aksaklık olması halinde (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu vb.) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmeden itibaren 3(üç) gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak bildirir. ALICI’nın onay vermesi halinde, ALICI‘ya eşit kalite ve fiyatta muadil bir ürün tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermemesi halinde ise ALICI tarafından ödenen tüm bedeller en geç 14(ondört) gün içerisinde iade edilir.

6.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI‘ya ulaştırılmış olması ve ürün ve/veya hizmet bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI‘ya ait kredi kartının ALICI‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve/veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI‘ya ödememesi halinde, ürünün ALICI‘nın kendisine teslim edilmiş olması halinde, 3(üç) gün içinde ilgili ürünün SATICI‘ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI‘ya aittir.

6.10. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI‘ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI‘ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.12. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

6.15. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya 10(on) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI‘nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14(ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra, iade ödemenin ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bankadan ALICI’ya yapılabilecek geç ödemelerden SATICI sorumlu tutulamaz.


7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, cayma hakkını hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde kullanabilir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI, cayma hakkını SATICI’ya yöneltebilir.

7.2. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ek masraf talep edilmeksizin tek seferde ALICI‘ya iade edilir. Cayma hakkı kullanımı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI‘nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade edilmesi halinde SATICI tarafından karşılanır. Anlaşmalı kargo dışında (özel kurye, motorlu kurye vb. dahil) kargo hizmeti kullanmak kaydıyla iade yapılması halinde masraflar SATICI tarafından karşılanmaz. Bu şekilde iade halinde her türlü masraf ALICI tarafından karşılanır. ALICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içerisinde ürünü iade etmek zorundadır, aksi takdirde SATICI’nın cayma hakkının kullanımından doğan herhangi bir sorumluluğunun bulunduğunu iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Ürünün süresinde iadesinin yapılmaması halinde ortaya çıkacak zararlardan, maddi kayıplardan ALICI sorumlu olduğunu kabul eder.

7.3. Cayma bildiriminin işbu ön bilgilendirme metninde ve mesafeli satış sözleşmesinde kararlaştırılan usuller ile yapılması gerekir: cayma hakkının kullanılması için 14(ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen ‘’Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler’’ hükümleri çerçevesinde olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde SATICI, cayma hakkına ilişkin yapılması gerekli işlemleri yapmayı taahhüt eder.

7.4. Cayma hakkının usulüne uygun şekilde kullanımı halinde,

 • a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • b) İade formu,
 • c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10(on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20(yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 • e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 • f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.5. Ürün bedeli, ALICI’nın ödeme yöntemi ile aynı şekilde iade edilir. Örneğin; kredi kartı ile işlem yapmış bir ALICI, cayma hakkını usulüne uygun şekilde kullandığında, ürün bedeli ALICI’nın kredi kartına iade edilir.

7.6. Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup, tüketici tanımı içinde yer almayan gerçek ve tüzel kişilerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve ilgili sair mevzuata dayanarak cayma hakkından yararlanmaları mümkün değildir. Tüketici olmayan ALICI’ların satın almış oldukları ürünlerin iadesi ancak üretici ve/veya ithalatçı firmanın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek, ihtiyari olarak gerçekleştirilebilir. Takdiri olarak iadesi kabul edilen ürünlerin iadesi ancak iade faturasının tanzim edilerek SATICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olup, aksi takdirde iade işleminin gerçekleştirilmesi SATICI’dan talep edilemez.

7.7. Cayma hakkının kullanılması için 14(ondört) günlük süre içinde SATICI‘ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8.1 kapsamındaki ürün ve/veya hizmetler kapsamında olmaması şarttır.

7.8. Cayma hakkı ALICI tarafından kullanıldığında, cayma hakkı kullanılamayacak ürün ve/veya hizmetler saklı kalmak kaydıyla, mesafeli satış sözleşmesine bağlı yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmeyi taahhüt eder.

7.9. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

7.10. Cayma bildirimi;
a) info@mosta.com.tr adresine elektronik posta gönderilebilir,
b) Çınar Mah. Yeşiltepe Sok. No: 6B Maltepe / İstanbul adresine posta yoluyla gönderilebilir.

Telefon yolu ile cayma hakkının kullanılması mümkün olmayıp, cayma hakkı; yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla, işbu maddede belirtilen adreslere gönderilmek suretiyle kullanılır. Cayma bildirimi, başka bir işlemle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde açık olmalı ve içeriğinde muhakkak sözleşme numarası yazılmış olmalıdır. Sözleşme numarası belirtilmeyen/yazılmayan cayma bildirimlerinin işleme alınması mümkün olmadığından, bu bildirimler geçersiz sayılır. Cayma bildiriminde işbu formun sonundaki form da kullanılabilir.

7.11. Satın alındıktan sonra ALICI tarafından ürün ve/veya hizmetin mutat kullanımın aşılması halinde; ALICI, ürün ve/veya hizmetteki değer azalmalarından sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.


8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. ALICI, aşağıda belirtilen türdeki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler,ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, bu sebeple iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler,(Örneğin; kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler, kulak içi veya kulak üstü kulaklık, kedi tuvaleti, atık poşeti, masaj robotu, epilasyon cihazları, kişisel bakım ürünleri ve benzeri ürünlerle bu ürünlerin sarf malzemeleri, gıda, kişisel eşyalar ve benzeri maddelerle beraber kullanılan ya da bu tip maddelere temas eden ev aletleri gibi ürünler)

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler,

e) Ürünlerin tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

ı) Cayma süresi içinde ürünlerin işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmaması sebebiyle değişiklik ve bozulmanın meydana gelmiş olması halinde

,i) Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler.

j) Satın alınan elektronik ürünlerde; sim kart takılması, Wifi ile network bağlantı kurulması, kurulum yapılması, sarf malzemesinin kullanılmış olması, koruyucu bantlarının çıkarılmış olması, aktivasyon yapılması ve kullanıcı yaratılması halinde,

k) Ürünün (ayıplı olması haricinde) açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler. Örneğin; kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık, epilasyon cihazları, kedi tuvaleti, kişisel bakım ürünleri ve benzeri ürünlerle bu ürünlerin sarf malzemeleri, gıda, kişisel eşyalar ve benzeri maddelerle beraber kullanılan ya da bu tip maddelere temas eden ev aletleri gibi ürünlerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.l) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden tüzel kişi ve / veya kişiler cayma hakkından ve cayma hakkından doğan hiçbir haktan faydalanamaz.


9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

9.2. Mücbir Sebep durumunda SATICI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir.

9.3. Mücbir sebebin 30 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir. ALICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.


10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

10.1. Taraflar, işbu Sözleşme sebebiyle aralarında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.

10.3. İşbu Sözleşme’nin uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de belirlenen sınırlar gözetilerek tüketici konumundaki ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

10.4. Tüketici Hakem Heyetleri için 2024 yılında uygulanacak parasal sınır, görevli heyet ve mahkemeler aşağıdaki şekildedir:

a) 104.000,00-TL (YüzdörtbinTürklirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

b) Bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar için zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak kaydıyla tüketici mahkemeleri görevlidir. Yetkili merci, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yer tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleridir.

10.5. Uyuşmazlık hâlinde tüketici konumundaki ALICI, tahkim, arabuluculuk gibi tüm alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha hızlı, ekonomik ve etkin olduğu bilinmektedir. Bu çözüm yollarına başvurmak, hukuki çözüm yollarına başvurma hakkını ortadan kaldırmamaktadır.


11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI ONAY FORMU

11.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu sözleşme nedeni ile şahsıma ait telefon numarası, iletişim adresi, T.C. kimlik numarası, banka bilgileri, kredi kart bilgileri, nüfus cüzdanı bilgileri ve örneğinin kayda alınmasına ve ilgili işlemlerin yapılabilmesi için bilgilerimin 3.kişi ve firmalara aktarılmasına izin verip vermediğim konusunda bilgilendirilme yapılmış; açık rızamın olup olmadığı tarafıma açıkça bilgi verilerek sorulmuştur.

6698 Sayılı Kişiler Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili telefon numarası, iletişim adresi, T.C. kimlik numarası, banka bilgileri, kredi kart bilgileri, nüfus cüzdanı bilgileri ve örneğinin kayda alınmasına ve ilgili bilgilerin teknik servis, kurulum ya da ticari işlemlerle ve satış konusu ürünle ilgili işlemlerin yapılması için 3.kişi ve firmalara aktarılmasına açık izin veriyorum. Siparişin gerçekleşmesi durumunda, ALICI işbu sözleşme niteliğindeki metnin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Cayma formu sözleşmenin devamındadır.


12. YÜRÜRLÜK

12.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI :

ALICI :

TARİH :

CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

SATICI :VESTA DIŞ TİCARET VE TANITIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ADRESİ :Çınar Mah. Yeşiltepe Sok. No: 6B Maltepe / İstanbul

İnternet Sitesi : https://mosta.com.tr/

E-posta : info@mosta.com.tr

Tel. No : +90 (539) 337 62 82

Ticaret Sicil No : 230335

MERSİS No : 0623140035800001

Bu formla aşağıdaki ürünlerin satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 • Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
 • Cayma hakkına konu ürün veya hizmet:
 • Cayma hakkına konu ürün veya hizmetin bedeli:
 • Tüketicinin adı ve soyadı:
 • Tüketicinin adresi:
 • Tarih:
 • Tüketicini imzası:

(Bu formun kağıt üzerinde gönderilmemesi halinde imzalanmasına ilişkin bir zaruriyet bulunmamaktadır.)

Open chat
1
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Scan the code
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim ?